ประกาศ


แนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR @ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ผู้รับบริการที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง ผ่านทาง https://ari.cra.ac.th คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนตรวจ COVID-19" เพื่อลงทะเบียนทำประวัติผู้ป่วย คัดกรองความเสี่ยง และจองคิววัน-เวลาเพื่อเข้ารับการตรวจ


🏥 ณ วันเข้ารับการตรวจ

ผู้เข้ารับการตรวจทุกท่านจะได้รับการประเมินด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนทุกราย เพื่อคัดกรองซักประวัติและแยกกลุ่มเข้ารับบริการ


กลุ่มที่ 1 : ผล ATK เป็นบวก (2 ขีด) ท่านจะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ด้วยการป้ายจมูกและคอ โดยใช้สิทธิ์เบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ในกรณีที่ท่านเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

1. เป็นผู้อายุมากกว่า 60 ปี

2. อ้วน โดยมีน้ำหนักตั้งแต่ 90 กิโลกรัม หรือ BMI > 30

3. มีโรคประจำตัว ดังนี้

     - โรคเบาหวาน

     - โรคไตเรื้อรัง

     - โรคหัวใจ

     - โรคปอดเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

     - โรคหอบหืด

     - โรคความดันโลหิตสูง

     - โรคตับ

     - ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

     - โรคหลอดเลือดสมอง

      -โรคมะเร็ง

4. เป็นผู้ที่มีความบกพร่องการพัฒนาสมอง

5. เป็นผู้ที่ต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์บนร่างกาย เช่น เจาะคอ หรือใส่สายยางให้อาหารทางหน้าท้อง

6. เป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

7. เป็นผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน


กลุ่มที่ 2 : ผล ATK เป็นบวก (2 ขีด) แต่ไม่มีอาการและไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ท่านจะเข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาล โดยจะได้รับยาและเข้าระบบการรักษาที่บ้าน HI-Home Isolation หรือในชุมชน CI-Community Isolation ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำเป็นต้องหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR

*กรณีท่านยืนยันที่ต้องการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ท่านจะต้องชำระค่าตรวจเอง ไม่สามารถเบิกกับทางภาครัฐได้ ค่าใช้จ่ายการตรวจอยู่ที่ 2,300 บาทต่อราย


กลุ่มที่ 3 : ผล ATK เป็นลบ (1 ขีด) ยังไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR

*กรณีท่านยืนยันที่ต้องการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ท่านจะต้องชำระค่าตรวจเอง ไม่สามารถเบิกกับทางภาครัฐได้ ค่าใช้จ่ายการตรวจอยู่ที่ 2,300 บาทต่อราย


คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

⏰เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

🏥สถานที่ : ARI Clinic อาคารสำเร็จรูป ด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

แผนที่ : Google Maps