ประกาศ


คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอแจ้งแนวทางการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกและมีอาการป่วยที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


📲 กรุณาลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวนัดหมายการเข้ารับบริการสำหรับผู้ที่มีผล ATK เป็นบวกและมีอาการ ผ่านทาง https://ari.cra.ac.th

คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนรักษา COVID-19" เพื่อลงทะเบียนทำประวัติผู้ป่วย ทำแบบคัดกรอง และจองคิวนัดหมาย เพื่อลดระยะเวลารอคอยและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป


คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI Clinic โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

⏰ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

🏥 ติดต่อเข้ารับบริการ ณ อาคารสำเร็จรูป ด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์